Avrupa Birliği’nde Geçerli Hastabakıcı ve Hemşirelik Programı

HEMŞİRELİK PROGRAMI Eğitim Programının Amacı
Bu kursun amacı, farklı düzeyde yönetici hemşire rolünü üstlenen hemşirelerin, etkin hasta-hemşire-sistem çıktılarına ulaşmak için yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

 

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Hemşirelik hizmetlerinin etkin yönetilebilmesi için gerekli planlama, örgütleme,koordinasyon ve değerledirme aşamalarını uygular.
Etkin ekip çalışmasının önemini kavrar.
Çatışma yönetiminde kullanacağı uygun yöntemleri bilir.
Kritik düşünme ve problem çözme yöntemlerini tanımlar ve uygular.
Çalıştığı kurumda değişim gereksinimini saptayarak değişim yönetimini yapar.
Performans değerlendirmenin önemini ve etkin performans değerlendirme yöntemlerini bilir.
Kaliteli sağlık hizmetlerinde çıktı ölçümüne yönelik güncel yaklaşımları bilir.

Eğitim Programının Süresi
Programın toplam süresi 5 gün, 35 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 35 ANCC kredisi verilir.
Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, İGEME Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Egitimciler
Bu programda; yönetim, hemşirelik ve sağlık yönetimi konusunda uzman öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri
Sözlü anlatım- slayt sunumları

Soru – cevap

Beyin fırtınası

Video gösterimi

Grup çalışması

Rol oynama

Vaka çalışması

Eğitim Dokümanları
Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Eğitim dokümanları eğitim öncesinde ve başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri
Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıdığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?
Hemşirelikte lisans mezuniyet derecesine sahip ünite/departman yöneticisi posizyonunda bulunan hemşireler.

Eğitim Yeri ve Ulaşım
Eğitim programı, İGEME iletişime geçiniz

Eğitim Detayı

 • Kontenjan: 50 kişi
 • Süre: 5 Gün
 • Saat: Tam gün
 • İkram: Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ikramlar
 • Ücret: 6.999₺
 • Konaklama: Dahildir
 • Transferler: Dahildir
 • Ulaşım: Hariçtir
 • Eğitim katılım bedelleri iade edilmez düzenlediğimiz diğer bir eğitime aktarılır.
  Hesap Adı: İGEME
  ALBARAKA TÜRK
  TR37 0020 3000 0794 5731 0000 01
 • Uluslararası Geçerli Sertifika – Uluslararası Network
 • Başvuru: Çağrı Bey – 0212 216 22 36 – 0545 919 08 18